Aiggapet urrturrluki

Aiggapet urrturrluki
(we) Wash hands